Uwaga! Dziś w Małopolsce

Uwaga!   Dziś w  Małopolsce  przechodzi fala wezbraniowa  na Wiśle –  kulminacja  w piątek i sobotę. Nie zbliżaj się do rzek. Stosuj się do poleceń służb.