Opiekun samorządu:

mgr Małgorzata Korczykowska

 

Członkowie Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/2017:

przewodnicząca : Michalina Kołodziejczak klasa 3TB

zastępca przew. : Gabriela Ziarko klasa 3TB

członkowie: Maciej Pełka, Patrycja Per, Hubert Kozieł klasa 2TG

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego