REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W Zespole Szkól Zawodowych nr 2 w Krakowie od 11 lipca 2019 roku prowadzona będzie, do wybranych klas, rekrutacja uzupełniająca.

  1. Podania / wnioski w rekrutacji uzupełniającej z wymaganymi dokumentami należy składać od 11 do 16 lipca 2019 r.
  1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji  uzupełniającej nastąpi 31 lipca 2019 r. o godz. 12.00.
  1. Do 20 sierpnia 2019 r. kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
  1. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi listy przyjętych do ZSZ nr 2 w Krakowie, w postępowaniu uzupełniającym 22 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona elektronicznie