W związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2013 r. skończył się okres realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, opracowany został Program osłonowy w zakresie dożywiania. Program, jako pierwszy w Polsce został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa. W krakowskim Programie w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do bezpłatnych posiłków dla dzieci oraz uczniów realizowanych w ramach zbiorowego żywienia oraz zmniejszono koszty uczestniczenia rodziców w ponoszeniu częściowej odpłatności za posiłki.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa – kliknij