PISMO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie uczniów,

Przekazuję do wiadomości pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Korfel-Jasińskiej.

Urszula Mroczek-Gula – Dyrektor szkoły

 

Kliknij w link: Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Korfel-Jasińskiej