Oferta edukacyjna na rok 2019/2020
Absolwencie szkoły podstawowej!

Znajdź nas na facebook-u, kliknij w link: FACEBOOK

 

Jeśli masz pytania dot. rekrutacji zadzwoń 577-188-943

 

Film z humorem pt. „Biegiem do naszej szkoły ( przygotowany przez Panią Joasię – nauczycielkę wychowania fizycznego w naszej szkole).

BUDOWNICTWO
Technik budownictwa

W tej klasie będziesz uczył się przedmiotów zawodowych i przedmiotów do egzaminu maturalnego.

Na poziomie rozszerzonym pomożemy i będziemy uczyć Cię: geografii i matematyki

Będziemy uczyć Cię w przedmiotach zawodowych :

-wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych,

-organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

Będziemy uczyć Cię różnych umiejętności na lekcjach z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym
i praktycznym.Zajęcia praktyczne będą odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Przykładowe przedmioty zawodowe:
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
-Działalność gospodarcza w budownictwie
-Konstrukcje budowlane
-Podstawy budownictwa
-Roboty konstrukcyjno-budowlane
-Organizacja robót budowlanych
Nadzór robót budowlanych

GASTRONOMIA
Technik żywienia usług gastronomicznych


W tej klasie będziemy uczyć Cię na poziomie rozszerzonym: biologii i języka angielskiego.

Będziemy uczyć Cię w przedmiotach zawodowych:

  • sporządzania potraw i napojów
  • organizacji żywienia i usług gastronomicznych

Praktyki będziesz odbywał w restauracjach i hotelach. Egzamin zawodowych będziesz zdawał w naszej szkole , bo jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym.

Przykładowe przedmioty zawodowe:
-Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
-Zasady żywienia
-Organizacja produkcji gastronomicznej
-Usługi gastronomiczne
-Działalność gospodarcza w gastronomii
-Pracownia obsługi klienta
-Pracownia gastronomiczna
-Pracownia planowania żywienia

INFORMATYKA
Technik informatyk

Otwarliśmy nowy kierunek od 2017r.
Nowe wyposażenie pracowni – nowe komputery

Na poziomie rozszerzonym pomożemy i będziemy uczyć Cię do matury: języka angielskiego i matematyki.

Będziemy uczyć Cię w przedmiotach zawodowych :

-montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

-programowani,tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych.

Wiedzę informatyczną będziesz zdobywać na przedmiotach zawodowych:
-Bezpieczeństwo i higiena pracy
-Urządzenia techniki komputerowej
-Systemy operacyjne
-Witryny i aplikacje internetowe
-Administracja systemami operacyjnymi
-Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
-Programowanie aplikacji internetowych