„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

                                                                                                        Albert Einstein

 Kierownictwo szkoły:

 1. mgr Urszula Mroczek-Gula – dyrektor szkoły
 2. mgr Tomasz Malicki – wicedyrektor szkoły
 3. mgr Agnieszka Raczyńska – kierownik internatu

Nauczyciele:

 1. mgr inż. Barbara Adamczewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 2. mgr Chrobak-Fuchs Natalia – nauczyciel języka angialskiego
 3. mgr inż. Julia Czarna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 4. mgr inż. Jolanta Czerwińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 5. mgr Iwona Dargiewicz – doradca zawodowy
 6. mgr Aneta Depczyńska – nauczyciel geografii
 7. mgr Jacek Frąckiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. mgr Bogna Fulara – wychowawca  w internacie
 9. mgr Joanna Garlewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 10. mgr Przemysław Górka – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 11. mgr Iwona Gruszka – nauczyciel geografii
 12. mgr Jolanta Haruza-Kubica – wychowawca  w internacie
 13. mgr Małogorzata Knapik – nauczyciel fizyki
 14. mgr Małgorzata Korczykowska – wychowawca w  internacie, nauczyciel wiedzy o kulturze
 15. mgr Barbara Kosek – nauczyciel j. polskiego
 16. mgr Urszula Krakowińska – wychowawca w  internacie
 17. mgr Bogumił Kramarz – nauczyciel języka angielskiego
 18. mgr Andrzej  Szarzyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 19. mgr inż. Jolanta Łuczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 20. mgr Tomasz Malicki  – nauczyciel matematyki,  Wicedyrektor Szkoły
 21. mgr Urszula Mroczek-Gula – nauczyciel chemii – Dyrektor Szkoły
 22. mgr inż. Wiesław Napora – nauczyciel informatyki, wychowawca w internacie
 23. mgr Monika Nowak – nauczyciel matematyki
 24. mgr inż. Teresa Nowak – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 25. mgr Małgorzata Opioła – wychowawca internatu
 26. mgr Małgorzata Partyka – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, j. niemieckiego
 27. mgr Marta Pintscher – nauczyciel-bibliotekarz, wychowawca w internacie
 28. mgr Katarzyna Ptaszek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – Pedagog
 29. mgr Agnieszka Raczyńska – wychowawca internatu – Kierownik Internatu
 30. mgr Lidia Szczukiewicz – nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie
 31. mgr Dorota Wicher – wychowawca w  internacie
 32. mgr Zawiszewska Aleksandra – nauczyciel religii