Konkurs BHP

Gratulacje!
Uczniowie technikum budowlanego Gabriela Ziarko i Damian Łach zakwalifikowali się do konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa pracy” w ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.
Nasza szkoła od kilku lat skutecznie współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w Krakowie.
Pierwszym etapem realizowanego przedsięwzięcia był cykl zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, kolejnym – szkolny etap konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp, do którego przystąpili uczniowie naszej szkoły. Dwie osoby, które uzyskały najwyższe noty reprezentowały szkołę na szczeblu wojewódzkim.
Tegoroczne przedsięwzięcie można uznać za zakończone, ale współpracę z Państwową Inspekcją Pracy szkoła będzie kontynuowała w przyszłym roku szkolnym.