KOMUNIKAT WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Treść komunikatu