EGZAMIN MATURALNY 2019

Przypominamy, że  zdający  egzamin  maturalny ma obowiązek zgłosić się na każdy  egzamin  przynajmniej  30  minut przed planowanym   rozpoczęciem zgodnie      z  harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem. Zabrania się wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych –   można  je  będzie zdeponować  w sekretariacie uczniowskim.

W związku z licznymi pracami remontowymi dróg na terenie Krakowa powodującymi większe korki, płynność ruchu może być znacznie ograniczona. Apelujemy do maturzystów, aby udając się na egzaminy uwzględnili, że ich podróż może trwać dłużej niż zazwyczaj.

Życzymy powodzenia!

HARMONOGRAM MATUR