MATURA  2017/2018
Data Dzień tygodnia Godzina Egzamin
04.05.2018. PIĄTEK 9oo J. POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY
07.05.2018. PONIEDZIAŁEK 9oo MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY
08.05.2018. WTOREK 9oo J. ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY
Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego będzie podany w późniejszym terminie. J. POLSKI – CZĘŚĆ USTNA: 09.05. – 22.05.2018.
J. ANGIELSKI – CZĘŚĆ USTNA: 05.05. – 25.05.2018
09.05.2018. ŚRODA 9oo MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY
10.05.2018. CZWARTEK 9oo BIOLOGIA – POZIOM ROZSZERZONY
08.05.2018. WTOREK 14oo J. ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY
14.05.2018. PONIEDZIAŁEK 14oo GEOGRAFIA – POZIOM ROZSZERZONY
od 04.06.2018. Matura w terminie dodatkowym (zgoda OKE)
03.07.2018. Wyniki matury głównej i dodatkowej
21.08.2018 9oo Matura poprawkowa – część pisemna
21.08.-22.08.2018. Matura poprawkowa – część ustna
11.09.2018. Wyniki matury poprawkowej