MATURA  2018/2019
Data Dzień tygodnia Godzina Egzamin
06.05.2019 PONIEDZIAŁEK 9oo J. POLSKI  – POZIOM PODSTAWOWY
07.05.2019 WTOREK 9oo MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY
08.05.2019 ŚRODA 9oo J. ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY
1400  j. ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY
09.05.2019 CZWARTEK 9oo MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY
15.05.2019 ŚRODA 9oo GEOGRAFIA – POZIOM ROZSZERZONY
Informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu dostępne pod numerem telefonu: 12-644-14-25
J. POLSKI – CZĘŚĆ USTNA: 13.05 – 14.05.2019
J. ANGIELSKI – CZĘŚĆ USTNA: 16.05 – 17.05.2019
3.06.2019 – 08.06.2019 Matura w terminie dodatkowym (zgoda OKE)
04.07.2019 Wyniki matury głównej i dodatkowej
20.08.2019 9oo Matura poprawkowa – część pisemna
20.08-21.08.2019 Matura poprawkowa – część ustna
11.09.2019 Wyniki matury poprawkowej