EGZAMINY  ZAWODOWE 2017/2018
Zawód Kwalifikacje Zdający Sesja 1: styczeń – luty 2018
Klasy „Modele” Klasa Pisemny Praktyczny
CKE
Praktyczny
ZSZ 2
Technik
budownictwa
1TB
2TB
3TB
4TB
B.18
„w”
sesja 1
3TB
11.01.
2018.
22.01. – 31.01.2018.
oraz
10.02. – 16.02.2018.
26.01 – 28.01.2018.
(CKP)
B.33
„d”
sesja 2
3TB
10.01.2018. ———————
B.30
„dk”
sesja 1
4TB
17.01. – 20.01.
2018.
17.01. – 18.01.2018.
Technik żywienia
i usług gastronom.
1TG
2TG
3TG
4TG
T.06
„w”
sesja 2
3TG
11.01.
2018.
22.01. – 31.01.2018.
oraz
10.02. – 16.02.2018.
25.01.2018.
(poprawkowy)
T.15
„d”
sesja 1
4TG
10.01.2018. 10.01.2018.
Kucharz
3K
T.06
„w”
sesja 2
3K
22.01. – 31.01.2018.
oraz
10.02. – 16.02.2018.
25.01.2018.
(poprawkowy)
Technik
informatyk
1TI
EE.08
„wk”
EE.09 pod koniec I półrocza 4TI
Zawód Kwalifikacje Zdający Sesja 2: czerwiec – lipiec 2018
Klasy „Modele” Klasa Pisemny Praktyczny
CKE
Praktyczny
ZSZ 2
Technik
budownictwa
1TB
2TB
3TB
4TB
B.18
„w”
sesja 1
3TB
19.06.
2018.
22.06. – 04.07.
2018.
B.33
„d”
sesja 2
3TB
26.06.2018. 26.06.2018.
B.30
„dk”
sesja 1
4TB
29.06. – 30.06.
2018.
Technik żywienia
i usług gastronom.
1TG
2TG
3TG
4TG
T.06
„w”
sesja 2
3TG
19.06.
2018.
22.06. – 04.07.
2018.
T.15
„d”
sesja 1
4TG
26.06.2018. 26.06.2018.
Kucharz
3K
T.06
„w”
sesja 2
3K
22.06. – 04.07.
2018.
Technik
informatyk
1TI
EE.08
„wk”
pod koniec II pólrocza 3TI
EE.09