EGZAMINY  ZAWODOWE 2018/2019
Zawód Kwalifikacje Zdający Sesja : czerwiec-lipiec 2019
Klasy „Modele” Klasa Pisemny Praktyczny
CKE
Praktyczny
ZSZ 2
Technik
budownictwa
B.18 3TB 18.06.2019. godz. 10.00 ——————– ——————–
Technik żywienia
i usług gastronom.
T.06 3TG 18.06.2019. godz. 10.00 ——————– ——————–
Technik
budownictwa
B.33 3TB 18.06.2019. godz. 12.00 ——————– ——————–
Technik żywienia
i usług gastronom.
T.15 4TG ——————– ——————– 17.06.2019 godz. 13.00
(poprawkowy)
Technik
budownictwa
B.33 3TB ——————– ——————– 17.06.2019 godz. 13.00
Technik żywienia
i usług gastronom.
T.06 3TG ——————– ——————– 27.06.2019 godz. 8.00

27.06.2019 godz. 12.00

27.06.2019 godz. 16.00

Technik
budownictwa
B.30 4TB ——————– ——————– 28.06.2019 godz.9.00

(poprawkowy)