PRÓBNA MATURA

Dyrekcja Szkoły informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w dniach 2 – 8 kwietnia br.
 
W próbnym egzaminie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć.
 Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie.Rozwiązania należy zapisać w ustalonej przez nauczyciela formie. Można to zrobić np.:
  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – o ile uczeń dysponuje drukarką;
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Kontakt z nauczycielem
Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
  • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
  • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
  • w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.
Szczegóły zostaną ustalone z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów
Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne.  Zostanie on  przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań  przez uczniów).  Egzamin ten  jest  organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.
Próbny  egzamin  maturalny  będzie  przeprowadzany  wyłącznie w  celu  informacyjnym    (tj.  danie uczniom kolejnej   szansy    pracy   z   arkuszem  egzaminacyjnym  w czasie  przeznaczonym na  rozwiązanie  zadań  na egzaminie)   oraz  diagnostycznym          (tj.   zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).
Dyrekcja Szkoły
Czytaj więcej

ODWOŁANE ZEBRANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

W związku z ogłoszeniem pandemii przez Światową Organizację Zdrowia  zostaje odwołane w dniu 20.03.2020 r zebranie wychowawców klas z Rodzicami i opiekunami uczniów .

Odwołana zostaje również Rada Pedagogiczna.

Czytaj więcej

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Drodzy Uczniowie,

Poniżej zamieszczamy link gdzie będziecie mogli sięgać po materiały edukacyjne. Na bieżąco będą one dodawane oraz aktualizowane. W razie problemów prosimy o kontakt na facebooku szkolnym lub z wychowawcą klasy.

Wasi nauczyciele

LINK:

https://onedrive.live.com/redir?resid=AA43449B3B422D70!1505&authkey=!APoBSJLgC_g-18o&e=QzxNcq

 

Czytaj więcej

KOMUNIKAT WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Treść komunikatu

Czytaj więcej

PISMO ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie uczniów,

Przekazuję do wiadomości pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Korfel-Jasińskiej.

Urszula Mroczek-Gula – Dyrektor szkoły

 

Kliknij w link: Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Korfel-Jasińskiej

Czytaj więcej

OGRANICZENIE PRZYJMOWANIA STRON

W związku z ogłoszeniem pandemii przez Światową Organizację Zdrowia prosimy  o wykorzystanie innych niż bezpośrednia wizyta w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie sposobów załatwiania spraw – pocztą, mailowo,  telefonicznie.

e-mail : zsz2@zsz2.edu.pl

tel 12 644 19 39

 

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY INTERNATU

W związku z zawieszeniem w okresie 12-25 marca zajęć wychowawczo- opiekuńczych w szkołach i placówkach internat także nie pełni funkcji opiekuńczych. Prosimy o opuszczenie internatu najpóźniej do czwartku 12 marca przed południem. Prosimy o e-maile od rodziców.

        Uczniowie, którzy napotkają problemy z wyjazdem do domu mają się zgłosić do Kierownika Internatu lub dyżurnego wychowawcy.

Ważna informacja:

  1. Okres izolacji nie jest dodatkowymi feriami. W tym czasie pozostajemy w domach, nie utrzymujemy kontaktów towarzyskich. Musimy podejść do tego poważnie. Może najlepszym wyjściem będzie internet.
  2. Pamiętajcie o częstym myciu rąk i odkażaniu klamek i poręczy.
  3. Starajcie się także ograniczyć kontakt z Babciami i Dziadkami ze względu na szczególne zagrożenie ich zdrowia i życia.

Jeżeli chodzi o sale mieszkalne: proszę o generalne porządki i  zabranie rzeczy wartościowych lub oddanie ich do depozytu. Rzeczy osobiste proszę włożyć do szafek i tapczanów.

Czytaj więcej

CZASOWE OGRANICZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 nie będą prowadzone  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowe informację dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

lub w załączniku

 

Czytaj więcej

Tydzień Zawodowców

Przed nami VI edycja Tygodnia Zawodowców. jak zawsze swoją bogatą ofertą będzie mogła pochwalić się niejedna krakowska szkoła zawodowa. Także  Zespół  Szkół  Zawodowych nr 2  w Krakowie serdecznie zaprasza w dniach od 2 do 6 marca oraz otwarte soboty (7 marca i 25 kwietnia) na bardzo ciekawe zajęcia przygotowane specjalnie dla uczniów, którzy niebawem będą podejmowali decyzje co do dalszego kierunku kształcenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW W ZSZ2 – PLAN

Czytaj więcej

PLAN LEKCJI

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce

PLAN LEKCJI

Czytaj więcej