REKRUTACJA

Dyrekcja Szkoły i gratuluje wszystkim Uczniom, którzy w wyniku rekrutacji do klas pierwszych zostali przyjęci do Naszego Zespołu Szkół. Jesteśmy pewni, że w czasie kilku lat nauki każdy osiągnie sukces na miarę swoich potrzeb i możliwości.

                                                           / … /  Dyrekcja Szkoły& Komisja Rekrutacyjna