Dyrekcja Szkoły i gratuluje wszystkim Uczniom, którzy w wyniku rekrutacji do klas pierwszych zostali przyjęci do Naszego Zespołu Szkół. Jesteśmy pewni, że w czasie kilku lat nauki każdy osiągnie sukces na miarę swoich potrzeb i możliwości.

                                                           / … /  Dyrekcja Szkoły& Komisja Rekrutacyjna

 

Czytaj więcej

W Zespole Szkól Zawodowych nr 2 w Krakowie od 11 lipca 2019 roku prowadzona będzie, do wybranych klas, rekrutacja uzupełniająca.

  1. Podania / wnioski w rekrutacji uzupełniającej z wymaganymi dokumentami należy składać od 11 do 16 lipca 2019 r.
  1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji  uzupełniającej nastąpi 31 lipca 2019 r. o godz. 12.00.
  1. Do 20 sierpnia 2019 r. kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
  1. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi listy przyjętych do ZSZ nr 2 w Krakowie, w postępowaniu uzupełniającym 22 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00.

Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona elektronicznie

Czytaj więcej

Uwaga! Dziś i w nocy (01/07) silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz – zostań w domu.

Czytaj więcej