Powrót do  szkoły  po   przerwie świątecznej  – 2 stycznia  2019r. według aktualnego planu lekcji  w Technikum nr 2 im.Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.

Czytaj więcej