Rozpoczęcie  roku   szkolnego  2018/2019    –  3 września  2018r. o  godzinie 9.30     w Technikum nr 2 im.Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.

Czytaj więcej